Ege Sigorta

BİREYSEL SİGORTALAR

Kasko Sigortası
Trafik Sigortası
Konut Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Sağlık Sigortası
Seyahat Sağlık Sigortası
Hayat Sigortası
Zorunlu Deprem (DASK)
   

KURUMSAL SİGORTALAR
Grup Kasko Sigortası
İşyeri Sigortası
Yangın Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
3.Şahıs Sorumluluk Sigortası
İşveren Sorumluluk Sigortası
Kar Kaybı Sigortası
İnşaat All Risk Sigortası
Kurumsal Sağlık Sigortası
İhracat Kredi  Sigortası
Nakliyat Abonman Sigortası
Yeşilkart Sigortası
Akaryakıt İstasyonu Sigortası
Otel Paket Sigortası
Gemi Yat Sigortası
Uçak Helikopter  Sigortası
   

TARIM SİGORTALARI
Devlet Destekli Bitkisel Ürün  Sigortası
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası
 
     KAR KAYBI SİGORTASI


Kâr Kaybı sigortaları; işletmenin sabit kıymetleri için yaptırmış olduğunuz poliçe kapsamına giren risklerden birinin gerçekleşmesi sonucu ticari faaliyetinizin tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıplarını poliçede belirtilen tazminat süresi içinde olmak kaydı ile karşılar.

Teminat Kapsamı
Brüt kar, işletmenin yıllık sabit masraflarına (Kira, personel giderleri v.b.) ticari faaliyet sonucu elde edilecek Yıllık Net Kar'ın ilave edilmesi ile tespit edilmelidir.

Kar Kaybı Sigortası, işletmelerdeki fiziksel hasarların neden olacağı iş durmaları sonucu oluşacak brüt kar kayıplarını karşılar.
Bu teminat yangın ve ek teminatlarını içeren sigorta poliçesi tanzim edilmiş işletmelere verilmektedir. Yangın ve Kar Kaybı poliçelerinin aynı sigorta şirketi tarafından tanzim edilmesi esastır.

Teminat Limiti
Yıllık brüt kar (Net kar + Sabit masraflar)

Teminat Süresi
Teminatın başladığı tarihten itibaren bir yıl

Tazminat Süresi
Fiziksel hasarın neden olduğu iş durması sonucu oluşan brüt kar kayıplarının karşılanacağı süredir. Tazminat süresi, taraflarca poliçe tanziminde tespit edilir. Bu süre 1 aydan 12 aya kadar değişebilen herhangi bir zaman dilimi olabilir. Hasarın, teminat süresi içinde gerçekleşmesi esastır. Ancak tazminat süresi, poliçe vadesi sona ermiş olsa dahi devam edebilir.

Poliçe Genel Şartları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu sigortanın ayrılmaz ekidir.


 
 
 

 Ege Kurumsal ve Bireysel  Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
  +90 212 853 23 00

 © 2010, Creative Biltürk Bilgisayar

| Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Ödüllerimiz | Basında | Haberler | İletişim |