Ege Sigorta

BİREYSEL SİGORTALAR

Kasko Sigortası
Trafik Sigortası
Konut Sigortası
Ferdi Kaza Sigortası
Sağlık Sigortası
Seyahat Sağlık Sigortası
Hayat Sigortası
Zorunlu Deprem (DASK)
   

KURUMSAL SİGORTALAR
Grup Kasko Sigortası
İşyeri Sigortası
Yangın Sigortası
Elektronik Cihaz Sigortası
Makine Kırılması Sigortası
3.Şahıs Sorumluluk Sigortası
İşveren Sorumluluk Sigortası
Kar Kaybı Sigortası
İnşaat All Risk Sigortası
Kurumsal Sağlık Sigortası
İhracat Kredi  Sigortası
Nakliyat Abonman Sigortası
Yeşilkart Sigortası
Akaryakıt İstasyonu Sigortası
Otel Paket Sigortası
Gemi Yat Sigortası
Uçak Helikopter  Sigortası
   

TARIM SİGORTALARI
Devlet Destekli Bitkisel Ürün  Sigortası
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası
 
     İHRACAT KREDİ SİGORTASIKredi Sigortası, şirketinizin ihracat ve yurtiçi satış bedellerinin alıcılardan kaynaklanan nedenler ile tahsil edememe risklerine karşı teminat altına alan bir sigortadır.

Teminatlar
Bu poliçe ile, bir yıl içinde belirlenen kredi limitleri dahilin de teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak 180 güne kadar vadeli mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Poliçe global olduğu için, her bir sevkiyat için ayrı ayrı evrak hazırlama/teminat alma ihtiyacı olmaksızın, poliçe süresi içinde önceden belirlenen limitlere kadar teminat verilen ülkelerdeki alıcılara yapılacak bütün sevkiyatlar sigorta teminatı kapsamına alınmaktadır.

Poliçe, yurtdışındaki alıcıların iflas etmesi veya ödeme yapmaması, benzer ticari riskler ve politik riskler ile kamu alıcılarının ödeme yapmaması riskine karşı alacaklarını teminat altına alır. Yurtiçi kredi sigortasında yalnızca ticari risklere karşı teminat verilmektedir.

Teminat, ihracat kredi sigortasında ihracat yapan şirketin, ihraç edilecek malları nakliyeci firmaya teslim etmesi ile başlamaktadır. Bu andan sonra alıcının malları istememesi durumu da teminat altında olmaktadır. Yurtiçi kredi sigortasında ise teminat satılan malların teslim edilmesi ile başlamaktadır.

Prim Oranı / Fiyatı Nedir?
Poliçenin prim oranı; alıcının ülke riski, ödeme şekli, satışın vadesi, ürünün çeşidi, sektör, alıcı için talep edilen kredi limiti ve daha pek çok risk dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Teminat Oranı / Tazmin Edilecek Tutar
Kredi Sigortası kapsamında, her bir sevkiyat ile ilgili fatura bedelinin %90 ’ı sigorta genel şartları ve özel şartlar doğrultusunda teminat altına alınmaktadır.

Riskin kalan %10 ’u, sigortalı şirket üzerinde kalacak şekilde paylaşılmaktadır.

İstisnalar / Teminat dışında kalan durumlar / Ek teminatlar
Kredi Sigortası, vade riski taşıyan alacakları teminat altına aldığından, sevk öncesi peşin veya akreditifle/ teminat mektubu/banka tahsilat sistemi ile yapılan satışlar bu poliçe kapsamında değerlendirilmez. Toplam yıllık satış hacminin sigortalanabilir kısmı (mal ve vesaik mukabili, açık hesap yapılan satışlar) sigorta poliçesinin temel konusudur.

İhracat Kredi Sigortası ile Dünya üzerindeki bir çok ülkeye teminat verilebilirken, doğal olarak riski çok yüksek olan bazı ülkeler teminat dışında bırakılmaktadır. Teminat verilemeyen bütün ülkeler, sürekli olarak yapılan analizler sonucunda değerlendirilmekte ve durumlarındaki olumlu değişimler olanlara teminat verilmeye başlanabilmektedir. Aynı şekilde, teminat verilen bir ülkeye de zaman içinde teminat verilmemeye başlanabilmektedir.

İhracat Kredi Sigortası ile politik ve ticari risk ayrımı yapılmaksızın tüm risklere karşı teminat verilebilmektedir.
Sigortalı şirket ile bir alıcı şirketin, ortaklık ilişkisinin olması durumunda (kardeş şirket), söz konusu alıcıya yapılan satışlar teminat dışında bırakılır.

Satılan mal ile ilgili, alıcı ve Sigortalı arasında ilgili maldan kaynaklanan her türlü ihtilafta poliçe teminatı ilgili sevkiyat için askıya alınır. İhtilaf durumunun çözümlenmesi için açılacak davanın Sigortalının lehine sonuçlanması durumunda teminat devam eder. Aksi halde teminat durur.

Kredi Sigortası, satıcı şirketin sigortalanabilir nitelikteki bütün satışlarını teminat altına almak için düzenlenmektedir. Bu nedenle, risk dağılımının sağlıklı yapılabilmesi için;

Birden fazla ülkeye ihracat yapılırken, bir tek ülkeye yapılan satışlara yönelik,

Birden fazla alıcıya satış yapılırken, bir tek alıcıya yapılan satışlara yönelik teminat verilememektedir.

Poliçe Genel Şartları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından belirlenmiştir. Bu sigortanın ayrılmaz ekidir.


 
 
 

 Ege Kurumsal ve Bireysel  Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.
  +90 212 853 23 00

 © 2010, Creative Biltürk Bilgisayar

| Ana Sayfa | Hakkımızda | Ürünlerimiz | Ödüllerimiz | Basında | Haberler | İletişim |